formularz icoKontakt z ekspertem

Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Fotolia 80185173 XSWiele osób decydując się na rozwiązanie małżeństwa, zastanawia się nad tym, jakie są koszty rozwodu? Niestety już na wstępie rozczarujemy – gdyż nie można tej kwestii jednoznacznie rozstrzygnąć, podając jakąś określoną kwotę, niemniej postaramy się w możliwie najszerszym zakresie temat przybliżyć.

Warto w tym miejscu wskazać, że koszty sprawy o rozwód obejmują kilka „składników” i uzależnione są od tego, czy chcemy rozwód z orzeczeniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie, a także przede wszystkim, czy dana osoba jest zainteresowana pomocą profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) i w jakim wymiarze. Pierwszy koszt, to opłata sądowa, która stanowi dochód Skarbu Państwa i uiszcza się ją na rachunek właściwego...

Fotolia 84692164 XSRozprawę rozwodową mamy już za sobą, Sąd ogłosił wyrok i chcielibyśmy mieć „to” na piśmie. Jednak nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, ponieważ Sąd z zasady nie wysyła z urzędu treści wyroku. Z tej też przyczyny należy złożyć odpowiedni wniosek, przy czym sytuacja wygląda odmiennie, jeżeli chcemy otrzymać wyrok, który będziemy chcieli zaskarżyć apelacją, a inaczej, gdy chcemy wyrok prawomocny.

W pierwszym przypadku, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z treści orzeczenia sądowego i zamierzamy się od niego odwoływać, wskazanym jest by w terminie tygodnia złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu wyroku oraz o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia takiego wyroku. Wniosek taki nie podlega opłatom. Wówczas Sąd przesyła treść...

Fotolia 119083796 XSZdecydowaliśmy się wnieść sprawę o rozwód, pozew został złożony we właściwym Sądzie i czekamy, aż wreszcie przychodzi zawiadomienie o terminie rozprawy. Dzień za dniem przybliża nas do momentu, kiedy przyjdzie stanąć przed Sądem i opowiedzieć o swoim małżeństwie. Wiele osób zastanawia się wówczas, jak będzie wyglądać rozprawa, co mówić, gdzie usiąść, jakie zabrać dokumenty? Z praktyki zawodowej wiemy, jak bardzo stresująca jest to sytuacja, dla wielu Klientów będzie to bowiem pierwszy kontakt z Sądem. Stąd doszliśmy do wniosku, że temat ten wart jest poświęcenia nieco uwagi, zwłaszcza kiedy nie korzysta się z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Zatem udając się do Sądu, wskazane jest by zabrać ze sobą zawiadomienie lub zapisać gdzieś...

Aleja Rejtana 23 lok. 1.2. (Capital Park), 35 – 326 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.

pdf  Regulamin   | pdf  Polityka prywatności