formularz icoKontakt z ekspertem

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych ...rozwiń

Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Fotolia 82167245 XSCzęsto zdarza się, że rozwiedzeni małżonkowie wspólnie zamieszkują jedno mieszkanie lub dom. Przepisy pozwalają, by sąd w wyroku rozwodowym określił sposób korzystania z nieruchomości, wskazał kto i w jakim zakresie może zajmować dane pomieszczenie i pomimo tego, że wydane przez sąd orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego lokum ma charakter tymczasowy, to często w praktyce taki stan trwa latami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne...

Fotolia 96275063 XSZgodnie z polskimi przepisami: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie co do winy zostaje zamieszczone w sentencji wyroku. W sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił:

 

  • z winy obojga małżonków lub
  • jednego z małżonków albo
  • bez ich winy.

Przy czym niedopuszczalne jest w sentencji wyroku orzekanie o winie, jeżeli małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Jednocześnie należy wskazać, iż dopuszczalne jest cofnięcie w postępowaniu apelacyjnym wyrażonego przed sądem I instancji żądania...

Fotolia 157032788 XSRozdzielność majątkowa z datą wsteczną to często najbardziej optymalna możliwość na zabezpieczenie własnych interesów, przy czym skorzystanie z niej obwarowane jest spełnieniem kilku ważnych przesłanek prawnych i następuje na zasadzie wyjątku, bowiem zasadą jest, że rozdzielność orzekana jest od daty wniesienia pozwu o jej ustanowienie. Zatem jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim, nie została zniesiona wspólność ustawowa małżeńska np. poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem (tzw. Intercyzy), ani nie nastąpiła żadna inna sytuacja znosząca wspólność, typu ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości, wcześniej orzeczona separacja – a małżonek nie ma możliwości zarządu majątkiem wspólnym, albo drugi...

Fotolia 133778821 XSNa etapie podziału majątku wspólnego pojawiają się często refleksje, które wskazują, iż podział po połowie, to rozwiązanie niesprawiedliwe. Wiele osób pyta wówczas prawnika, czy istnieje możliwość, by ich udział w dzielonym majątku był wyższy? Właśnie na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym – czyli w uproszczeniu w majątku, jaki powstał w trakcie ich małżeństwa. Jednak ustawodawca zrobił w tym zakresie furtkę, pozwalając by z ważnych powodów każdy z małżonków miał prawo żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów Aleja Rejtana 23 lok. 1.2. (Capital Park), 35 – 326 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.

pdf  Regulamin   | pdf  Polityka prywatności