Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Na wstępie należy wyjaśnić, czy w ogóle jest władza rodzicielska? Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów, należy pod tym pojęciem rozumieć sferę praw i obowiązków, jakie rodzice posiadają względem swoich dzieci. Najogólniej rzecz ujmując zobowiązani są troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka, przygotować je do pracy (zapewnić warunki kształcenia zawodowego), by w maksymalnym stopniu wykorzystać uzdolnienia dziecka. Władza rodzicielska powstaje z momentem narodzin dziecka i z reguły przysługuje obojgu rodzicom, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. W ramach władzy rodzicielskiej mieści się m.in.: sprawowanie opieki, zarządzanie majątkiem, działanie imieniem dziecka, wybór kierunku kształcenia...

Wyrok rozwodowy ma swoje stałe elementy o których Sąd – co do zasady – musi orzec. Dotyczy
to winy (chyba, że małżonkowie żądają rozwodu bez orzekania o winie), władzy rodzicielskiej
nad małoletnimi dziećmi stron, ich miejsca zamieszkania, kontaktów z dziećmi, alimentów na dzieci lub drugiego małżonka, gdy jest takie żądanie oraz korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania – jeżeli małżonkowie tego się domagają.

 

W praktyce coraz częściej pojawiają się pytania Klientów o opiekę naprzemienną. Dlatego warto poświecić tej tematyce kilka słów, otóż ustalenie opieki naprzemiennej ma miejsce w sytuacji, gdy między rodzicami nie ma konfliktu w sprawach dotyczących dziecka. Należy jednak pamiętać, że opieka naprzemienna nie jest...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.