Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków niezbędnych do utrzymania
i wychowania, które mają zaspokoić bieżące potrzeby dziecka. Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Jednak w sytuacji, w której jedno z rodziców nie chce dobrowolnie przekazywać środków finansowych na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy wystąpić do Sądu z pozwem o zasądzenie alimentów. 

 

Zgodnie z polskimi przepisami, obowiązek dostarczania środków niezbędnych do utrzymania
i wychowania obciąża krewnych w linii prostej (rodzice, dziadkowie, ale także dzieci względem rodziców) oraz rodzeństwo. Przy czym należy podkreślić,
iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze...

Na wstępie należy wyjaśnić, czy w ogóle jest władza rodzicielska? Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów, należy pod tym pojęciem rozumieć sferę praw i obowiązków, jakie rodzice posiadają względem swoich dzieci. Najogólniej rzecz ujmując zobowiązani są troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka, przygotować je do pracy (zapewnić warunki kształcenia zawodowego), by w maksymalnym stopniu wykorzystać uzdolnienia dziecka. Władza rodzicielska powstaje z momentem narodzin dziecka i z reguły przysługuje obojgu rodzicom, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. W ramach władzy rodzicielskiej mieści się m.in.: sprawowanie opieki, zarządzanie majątkiem, działanie imieniem dziecka, wybór kierunku kształcenia...

Wyrok rozwodowy ma swoje stałe elementy o których Sąd – co do zasady – musi orzec. Dotyczy
to winy (chyba, że małżonkowie żądają rozwodu bez orzekania o winie), władzy rodzicielskiej
nad małoletnimi dziećmi stron, ich miejsca zamieszkania, kontaktów z dziećmi, alimentów na dzieci lub drugiego małżonka, gdy jest takie żądanie oraz korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania – jeżeli małżonkowie tego się domagają.

 

W praktyce coraz częściej pojawiają się pytania Klientów o opiekę naprzemienną. Dlatego warto poświecić tej tematyce kilka słów, otóż ustalenie opieki naprzemiennej ma miejsce w sytuacji, gdy między rodzicami nie ma konfliktu w sprawach dotyczących dziecka. Należy jednak pamiętać, że opieka naprzemienna nie jest...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.