Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków niezbędnych do utrzymania
i wychowania, które mają zaspokoić bieżące potrzeby dziecka. Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Jednak w sytuacji, w której jedno z rodziców nie chce dobrowolnie przekazywać środków finansowych na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy wystąpić do Sądu z pozwem o zasądzenie alimentów. 

 

Zgodnie z polskimi przepisami, obowiązek dostarczania środków niezbędnych do utrzymania
i wychowania obciąża krewnych w linii prostej (rodzice, dziadkowie, ale także dzieci względem rodziców) oraz rodzeństwo. Przy czym należy podkreślić,
iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.