formularz icoKontakt z ekspertem

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych ...rozwiń

Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Fotolia 134837967 SJedno z najczęstszych pytań do adwokata, jakie kierują Klienci zamierzający się rozwieść, brzmi: jak długo trzeba czekać na wyznaczenie rozprawy? Często Klienci pytają tez ile potrwa cały proces. Te z pozoru proste pytania, niestety nie mogą znaleźć jednej prostej odpowiedzi, a czemu tak się dzieje? Otóż na termin wyznaczenia rozprawy wpływa wiele czynników, jak np.:

- czy domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie, czy bez,

- ilu świadków ma być przesłuchanych w sprawie,

- czy małżonkowie mają małoletnie dzieci,

- czy jeden z małżonków mieszka za granicą,

- czy domagamy się zabezpieczenie alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka.

Są to czynniki o tyle istotne, że rozwód bez orzekania o winie nie wymaga prowadzenia...

Fotolia 82167245 XSCzęsto zdarza się, że rozwiedzeni małżonkowie wspólnie zamieszkują jedno mieszkanie lub dom. Przepisy pozwalają, by sąd w wyroku rozwodowym określił sposób korzystania z nieruchomości, wskazał kto i w jakim zakresie może zajmować dane pomieszczenie i pomimo tego, że wydane przez sąd orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego lokum ma charakter tymczasowy, to często w praktyce taki stan trwa latami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne...

Fotolia 96275063 XSZgodnie z polskimi przepisami: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie co do winy zostaje zamieszczone w sentencji wyroku. W sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił:

 

  • z winy obojga małżonków lub
  • jednego z małżonków albo
  • bez ich winy.

Przy czym niedopuszczalne jest w sentencji wyroku orzekanie o winie, jeżeli małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Jednocześnie należy wskazać, iż dopuszczalne jest cofnięcie w postępowaniu apelacyjnym wyrażonego przed sądem I instancji żądania...

Fotolia 157032788 XSRozdzielność majątkowa z datą wsteczną to często najbardziej optymalna możliwość na zabezpieczenie własnych interesów, przy czym skorzystanie z niej obwarowane jest spełnieniem kilku ważnych przesłanek prawnych i następuje na zasadzie wyjątku, bowiem zasadą jest, że rozdzielność orzekana jest od daty wniesienia pozwu o jej ustanowienie. Zatem jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim, nie została zniesiona wspólność ustawowa małżeńska np. poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem (tzw. Intercyzy), ani nie nastąpiła żadna inna sytuacja znosząca wspólność, typu ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości, wcześniej orzeczona separacja – a małżonek nie ma możliwości zarządu majątkiem wspólnym, albo drugi...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.

pdf  Regulamin   | pdf  Polityka prywatności